HARTSVERLANGEN Een ziel bezielt het lichaam om iets te leren op deze aarde, in dit land, bij deze ouders en onder deze omstandigheden. De ziel drukt zich uit in je hartsverlangen. Wat is eigenlijk jouw hartsverlangen, wat maakt je enthousiast, waar wil je je leven aan wijden? Dit is een belangrijke vraag waar je best dieper op in mag gaan. Probeer het maar eens voor jezelf onder woorden te brengen wat je werkelijk begeestert. De ziel wil completer worden door iets te betekenen voor anderen. De ziel geeft richting aan je leven. De mate waarin je achter je hartsverlangen staat bepaalt de vervulling van je leven. BASISBEHOEFTEN Om je hartsverlangen te kunnen leven is het essentieel dat er aan je basisbehoeften is voldaan. Basisbehoeften zijn het ervaren van liefde, aandacht, veiligheid, aanraken, rust, voeding. Als deze behoeften niet vervuld zijn is dat levensbedreigend. Denk je maar eens in: Als een baby honger heeft, huilt hij. Krijgt hij niet wat hij nodig heeft, dan begint hij uiteindelijk te krijsen. Krijgt hij nog steeds geen voeding, aandacht en liefde en geeft hij het op, dan snijdt hij zichzelf af van zijn eigen behoeften. Dit ondermijnt het immuunsysteem. Dit geldt voor elke leeftijd. Je voelt je bedreigd als je basisbehoeften niet vervuld zijn. Het alarmeert de primitieve hersenen, het vecht-vluchtsysteem, en geeft je een kokervisie. Je denken focust zich op het gevaar, op het tekort, op de risico’s. De rest zie je niet meer. Het beperkt dus je denken omdat je, bewust en/of onbewust, gefixeerd blijft op het vervullen van je behoeften. Het vervullen van je basisbehoeften zijn de basis voor hoe je je voelt.   Angstige gedachten verzwakken de mens, ondersteuning geeft nieuwe hoop. Ondersteun je primitieve brein door te vertragen. Kijk eens bij jezelf of jouw basisbehoeften vervuld zijn. Bij vervulde behoeftes voel je vreugde, voldoening, ontspanning. Vervulde behoeftes zijn de basis van je zelfgenezend vermogen. Kijk welke veranderingen nodig zijn, wat haalbaar is in je leven en ga het proces stapje voor stapje. PIJN De zin van het leven is om authentiek jezelf te zijn. Jezelf zijn betekent dat je je mogelijkheden tot uitdrukking brengt, dat je vol gaat voor je eigen verlangen. Als je stapt in je zielsopdracht kom je ook de tegenpool tegen omdat die geslepen wil worden, geheeld. Je wordt geboren als ruwe diamant en wordt door allerlei omstandigheden en gebeurtenissen facet voor facet geslepen door het leven. Het slijpproces kun je zien als de pijn in je leven, pijn van allerlei aard. Pijn trekt zoveel aandacht dat het hartsverlangen ondersneeuwt. Je hebt pijn om je te wijzen op wat je bent kwijtgeraakt. Onder je pijn liggen je verdrongen behoeftes en daaronder je ziels/hartsverlangen. Het is van groot belang om je behoeftes te erkennen, ze te benoemen en te gaan vervullen. Door je pijnlaag te ontspannen, ontdek je wat je onderdrukte behoeftes en dus verlangens zijn. Tegelijkertijd is het hartsverlangen de energie die je nodig hebt om je uitdagingen erbij te nemen. Het is je doel, je intentie, een zaad dat valt in het onbewuste onderste deel van de ijsberg. Als de pijnlaag ontspant kan het hartsverlangen zich ten volle tonen en kan ook dat genezen worden. Voel wat er gebeurt in het dagelijks leven, blijf voelen en druk het niet weg. Wees wakker en onderzoek jezelf. Het zijn leerprocessen voor de ziel waar je doorheen komt wanneer je beseft dat je essentie de godsvonk is en je je hartsverlangen niet uit het oog verliest. Pijnprocessen hebben liefde, steun en aandacht nodig om te helen, om uit te kristalliseren tot een stralende diamant. Dat gaat langzaam, met kleine stapjes. Hoe dieper je gaat, hoe meer je tegenkomt dat geheeld kan worden.  1. HET FYSIEKE LICHAAM Als we het over ons lichaam hebben bedoelen we gewoonlijk het fysieke lichaam van vlees en bloed waarmee we voelen en handelen. We zijn te herkennen aan ons lichaam en hoe we daarmee bewegen. Alles wat we lichamelijk voelen zegt iets over wat wel of juist niet goed is om te doen of om te eten. We voelen in dit lichaam allerlei sensaties: honger, dorst, slaap, rusteloosheid, warmte of kou, pijn in verschillende gradaties. Het fysieke lichaam maakt je daardoor bewust van hoe het er met je voorstaat. Weerstand Het immuunsysteem is een verzamelnaam voor lichaamseigen barrières en antistoffen die je beschermen tegen ongewenste indringers zoals schimmels, parasieten, bacteriën en virussen. Het lichaam wordt zo'n zeven keer per dag aangevallen door een virus! Dat dat bijna altijd goed gaat heb je voornamelijk aan een gezond immuunsysteem te danken. Een gezonde levensstijl, een gevoel van eigenwaarde en een gezonde manier van denken zorgen ervoor dat het immuunsysteem optimaal presteert. Wat is slecht voor je weerstand? Je weerstand heb je voor 70% te danken aan de bacteriën in de darmen en die worden beïnvloed door je voeding. Als je veel stress ervaart, niet genoeg beweegt, antibiotica gebruikt, niet genoeg vezels binnenkrijgt of alcohol consumeert, wordt de kans groter dat er ziekteverwekkers doorheen glippen. 2. HET ENERGETISCHE  OF  EMOTIELICHAAM Dit lichaam is voor onze ogen onzichtbaar. Het is wel voelbaar bijvoorbeeld als we door het lichaam en door de huid heen ademen of wanneer we het elektromagnetische veld tussen de handen geactiveerd hebben. Het emotielichaam bevindt zich zowel in als rond het fysieke lichaam. Emoties zijn energie in beweging; je voelt ze fysiek via het energetische lichaam maar ze ontstaan door de gedachten die in je hoofd opkomen. Als je blij bent straal je dat energetisch uit. Wanneer je bang bent krimpt je energielichaam en voel je je kleintjes, net als bij heftige schrik of stress.   Stress Als reactie op stressgedachten neemt de productie van cortisol (een stresshormoon) toe. Cortisol houdt emoties stabiel en geeft in moeilijke tijden kracht om ergens doorheen te komen. Echter, als stress blijvend is geeft dat een continu verhoogde cortisolspiegel met als vervelend gevolg dat het immuunsysteem wordt onderdrukt en een verhoogde vatbaarheid ontstaat voor bacteriën, virussen, schimmels, parasieten, allergie en zelfs kanker. Adem en aandacht Adem is fysiek zolang je kijkt naar de uitwisseling van koolzuur en zuurstof in de longen en in het bloed. Daarnaast is de adem een energetisch proces omdat prana (levensenergie) zich hecht aan zuurstof en de energetische lichamen in en rond je lichaam voedt. Aandacht stuurt prana; waar je de aandacht op richt daar gaat de energie actiever stromen. De chakra’s bevinden zich in het energielichaam. Via het energielichaam wordt het fysieke lichaam beïnvloed. Verschillende geneeswijzen richten zich via het energetische lichaam op het fysieke lichaam bijvoorbeeld homeopathie, acupunctuur en shiatsu, biofotonentherapie, bachbloesemtherapie en ook yoga. Het juiste gebruik van de adem maakt dat yogaoefeningen niet alleen het fysieke lichaam versterken of ontspannen maar ook het energetische, mentale en spirituele lichaam. 3. HET MENTALE OF DENKLICHAAM Het mentale lichaam gaat over wat je denkt, over de overtuigingen die je hebt en je intellectuele beslissingen. In je manier van denken huist je persoonlijkheid die bepaalt hoe je in het leven staat. Het denken werkt veel onbewuster dan we gewoonlijk ervaren; we doen ontzettend veel op de automatische piloot. Het denken wordt wel voorgesteld als een ijsberg: 10% bevindt zich boven water, in het bewuste denken, en 90 % onder water, in het onbewuste. Daardoor kan het gebeuren dat veel nuttige signalen van je lichaam en uit je omgeving  het bewuste niet eens bereiken. Je pikt het wel op en je kunt er emotioneel op reageren zonder dat je je dat bewust bent. Oosterse leraren hebben het vaak over ontwaken, wakker in het leven staan, bewustzijn ontwikkelen in je denken en doen. Ze roepen op om aan zelfonderzoek te doen en om uit te zoeken waarom je op een bepaalde manier reageert, waarom je iets zwaar neemt, geïrriteerd bent of waarom je anderen de schuld van iets geeft. Je gaat onderzoeken wat je negatieve overtuigingen zijn die je belemmeren om gelukkig te zijn.  Zo word je je steeds meer bewust of je reageert vanuit je mentale lichaam (angst) of vanuit je spirituele lichaam (liefde). 4. HET SPRITUELE OF GELUKZALIGHEIDSLICHAAM ‘Acceptatie is niet de taak van het ego, het is de afwezigheid van het ego’. Het spirituele lichaam is het Licht in jezelf, de godsvonk in je, de bron van onvoorwaardelijke liefde. Het overstijgt je persoonlijkheid en je ego. Het doordringt je fysieke, energetische en mentale lichaam. Dit is wat je werkelijk bent: een geestelijk wezen dat zich manifesteert in een lichaam. Tijdens de yogaontspanning kun je de ervaring hebben dat je niet je fysieke lichaam bent, niet je emoties, niet je gedachten. Je bent veel meer dan dat, je bent de bezieling daarvan. Zelfonderzoek brengt je dichter bij deze ervaring. Het spirituele lichaam toont zich als ‘de waarnemer’, die oordeelloos naar de wereld en naar binnen kijkt. Ook hier helpt zelfonderzoek: wie is het die iets voelt of denkt (meestal het ego) en wie neemt dit waar? De waarnemer is een ander aspect van je dan de doener, voeler of denker. De waarnemer blijft neutraal, zonder gedachten of gevoelens, wakker aanwezig. Dan ben je in een flow waar alles vanzelf gaat: je accepteert je leven zoals het zich voordoet omdat je beseft dat alles zin heeft, al kan die voor jou verborgen zijn.  In het spirituele lichaam ben je licht en ziet liefde in alles en iedereen. Licht neem je behalve via de adem (prana) ook tot je via levend voedsel dat gegroeid is door licht: groenten, fruit, zaden en noten. Psycho-neuro-immunologie De hersenen reageren op emoties door bepaalde chemische stoffen (eiwitten) te produceren. Deze eiwitten beïnvloeden het immuunsysteem. Dus als je stress of een andere emotie ervaart, bijvoorbeeld ten gevolge van pijn of als je niet kunt slapen, reageert het brein met chemische boodschappers die naar het immuunsysteem uitzwermen. Het immuunsysteem doet hetzelfde richting hersenen. Deze reacties houden elkaar in stand, het is een vicieuze cirkel. Dit systeem wordt psycho-neuro-immunologie genoemd. Het staat volop in de belangstelling van wetenschappers. De werking van placebo’s (neppillen) is op dit systeem gebaseerd: als je denkt een werkzaam medicament te slikken, reageren de emotionele hersenen op deze hoopvolle gebeurtenis door bepaalde boodschapperstoffen te produceren die invloed hebben op je stemming en gedrag. Een placebo werkt dus echt, sterker nog, je kunt zelfs de bijwerkingen ervaren van het echte medicijn als je niet weet dat je een neppil slikt. Vanuit de yoga gezien is dit een bekend gegeven. Yogi’s uit ver vervlogen tijden wisten al dat gedachten en gevoelens, overtuigingen en intenties het hele fysieke en energetische systeem beïnvloeden. Citaat uit: Henk Fransen & Arnout Visscher - Versterk je genezend vermogen: ‘Het placebo-effect Een placebo bestaat uit een ‘neptablet’ en een neptablet kan natuurlijk niet genezen. Toch blijkt uit onderzoek dat dat wel het geval is. Wanneer een arts een placebo voorschrijft en zowel de arts als de patiënt geloven dat dit een echt medicijn is, dan blijkt zo’n neppil een genezende werking te hebben. Wetenschappers hebben maar een verklaring voor dit gegeven, namelijk dat niet de tablet maar het geloof of de overtuiging van de patiënt geneest. Hoe werkt dit? De kwantumfysica Wetenschappers hebben de allerkleinste materiedeeltjes ontdekt. Deze deeltjes worden kwanta genoemd. Het zijn de bouwstenen waaruit de hele wereld om ons heen is opgebouwd. Een kwantumdeeltje is zo klein dat het op het punt staat te verdwijnen in het kwantumveld: het zogenaamde ‘veld van alle mogelijkheden’. Een kwantum bestaat dus op het grensvlak van ‘iets’ en ‘niets’. Enerzijds is het een materiedeeltje dat kan verdwijnen in het veld van alle mogelijkheden. Anderzijds is het een mogelijkheid die tevoorschijn kan komen als materie. Wanneer een kwantum tevoorschijn komt, komt er eigenlijk ‘iets’ uit ‘niets’. Er vormt zich nieuwe materie, er vindt schepping plaats. Kwantumgeleerden zijn dus eigenlijk aan het onderzoeken hoe schepping werkt, hoe materie uit niets tevoorschijn komt. Weet je wat mede bepaalt dat iets uit niets tevoorschijn komt? Dat blijkt de verwachting van de onderzoeker te zijn. Het blijkt dat wanneer een onderzoeker iets gelooft over zijn experiment, dat die verwachting de uitkomst van het experiment mede bepaalt. Het geloof blijkt kwanta uit het veld van alle mogelijkheden tevoorschijn te roepen (of ze erin te laten verdwijnen) en daarmee de uitkomst van het experiment te veranderen. Twee onderzoekers krijgen dus verschillende uitkomsten al naargelang hun verwachtingen. Het is misschien moeilijk voorstelbaar of abstract maar het raakt aan de essentie van de scheppende werking van gedachten. De wonderbaarlijke werking van je eigen geest. Je verwachtingen zijn de scheppende krachten in je eigen levensverhaal. Door je geloof roep je de kleinste materiedeeltjes uit het niets tevoorschijn, om vorm aan te nemen in je eigen leven en lichaam. Dat is geen alternatieve opvatting, het is een wetenschappelijk onderbouwde uitspraak. Vanzelfsprekend ben jij niet de enige scheppende kracht in je verhaal. Andere krachten zijn de mensen om je heen en wat die geloven en ook het collectieve geloof van een land of tijdgeest bepalen mede de uitkomst van jouw leven. Toch ben jij de belangrijkste factor, namelijk een waar je direct invloed op hebt. Niet de gedachte, maar het geloof in de gedachte is de scheppende kracht.’ In Jij bent de placebo schrijft Joe Dispenza dat als je er van overtuigd bent dat je een werkzaam middel slikt, ook al is het een placebo, je hersenen reageren door precies dat te produceren wat je nodig hebt: bij parkinson is dat dopamine, bij pijnstilling endorfine, bij depressie serotonine. Daar is veel onderzoek naar gedaan. Als je ervan overtuigd bent een werkzaam middel te slikken gaat de apotheker in je lichaam voor je aan het werk door dat te produceren wat heilzaam werkt. Dat is dus geen verbeelding; je verbeelding, intentie en overtuiging zetten wel het proces aan. Als je denkt aan iets naars kan je hetzelfde buikgevoel oproepen als wanneer het in het echt gebeurt. Je hersenen onderscheiden het verschil niet tussen gedachte en werkelijkheid. In dit boek worden veel voorbeelden gegeven van uitgebreide placebo-onderzoeken bij depressie, nep knieoperaties, nep hartoperaties, misselijkheid bij chemo, spijsverteringsproblemen, prikkelbare darmsyndroom, astma en ouderdomsverschijnselen. Als ik blijf kijken, zoals ik altijd heb gekeken blijf ik denken, zoals ik altijd dacht. Als ik blijf denken, zoals ik altijd heb gedacht blijf ik geloven, zoals ik altijd heb geloofd. Als ik blijf geloven, zoals ik altijd heb geloofd blijf ik doen, zoals ik altijd heb gedaan. Als ik blijf doen, zoals ik altijd heb gedaan blijft mij overkomen, wat mij altijd overkomt. (bron onbekend) Visualisatie om het immuunsysteem te versterken bij ziekte of bij chemotherapie - Ontspan je op een voor jou werkzame manier bijvoorbeeld door alle lichaamsdelen in gedachten langs te gaan en te benoemen (yoga nidra). Voel hoe je lichaam tot rust komt. - Volg de adem zoals die vanzelf in – en uitstroomt. Ga met de adem mee naar binnen en naar buiten en geef dit je volle aandacht. Voel hoe je denken tot rust komt. - Stel je voor dat je op een plek in de natuur bent waar je je thuis voelt, en maak het je daar gemakkelijk. De omgeving brengt je in een nog diepere ontspanning. - Hoe voelt de grond aan waar je op ligt? Wat zie je vanaf deze plek, welke kleuren? Hoe ruikt het hier? Luister naar de natuurgeluiden om je heen. - Vanuit deze ontspannen toestand laat je een beeld opkomen van je witte bloedlichaampjes. Ze zwermen door je lichaam heen en zijn zeer oplettend. Ze zijn veel sterker dan welke ziekteverwekkers dan ook, of dit nu virussen, bacteriën of kankercellen zijn. Witte bloedlichaampjes zijn slim, slagvaardig en werken uitermate goed samen. Hoe je je witte bloedlichaampjes ook voorstelt, zie ze als uitermate krachtig en doortastend. - Stel je voor dat de witte bloedlichaampjes ziekteverwekkers hebben opgespoord en gedood. Ze voeren ze af naar de lever en nieren die ervoor zorgen dat ze via de ontlasting en urine worden uitgescheiden. - Blijf je voorstellen dat de ziekteverwekkers worden gedood. Zolang er nieuwe ziekteverwekkers opduiken in het beeld dat je van jezelf hebt,  blijf je je witte bloedlichaampjes aansporen om ze te doden. - Mocht je ergens pijn ervaren, ook dan kun je de witte bloedlichaampjes aansporen naar de pijnlijke plek te gaan om daar op te ruimen wat niet in je lichaam hoort. - Geef je lichaam de opdracht zichzelf te genezen en zie voor je hoe je lichaam dat doet. Zie je lichaam als stralend licht. Stel je voor dat je helemaal gezond bent, dat je energie stroomt. - Geef jezelf een compliment voor je inspanning om deze oefening te doen. Doe dit bij ernstige ziekte dagelijks. - Voel je lichaam op de ondergrond, de zwaarte, de rust. Adem weer wat dieper door en begin je op je eigen manier langzamerhand weer te bewegen. Gebaseerd op een visualisatie uit Simonton – Op weg naar herstel p.125 – 127. Bronnen: Joe Dispenza – Jij bent de placebo. Henk Fransen & Arnout Visscher - Versterk je genezend vermogen. Henk Fransen - Bondgenoot, autobiografie van een immuuncel. Yvonne Sangen en Karin Tazelaar - Biofotonen, bron van energie en levenslicht. Simonton – Op weg naar herstel. https://www.henkfransen.nl/ https://www.ahealthylife.nl/ https://heelheid.nu/ Tip: Een prachtig en humoristisch boek voor mensen met slaapproblemen is: Waarom je niet slaapt en hoe het op te lossen door W. Chris Winter. Mieke de Bock  NIEUWSBRIEF               maart 2018 Zelfgenezend vermogen In het najaar is dit thema de rode draad door de yogalessen geweest. Als we het over het zelfgenezend vermogen hebben gaat het niet alleen over het fysieke lichaam. Het behelst ook het emotionele, mentale en spirituele energielichaam. Alle aspecten van deze verschillende lichamen werken samen om je gezond te maken en te houden. De Nieuwsbrief begint met een samenvatting van een zeer inspirerende lezing door Henk Fransen over het zelfgenezend vermogen. Yogacentrum Mieke de Bock Yogacentrum Mieke de Bock